Thứ 6 - 26/02/2016
​Công an nhân dân "Vì nước quên thân vì dân phục vụ " - "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" - "Chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ".
Chi bộ cơ sở phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tăng cường công tác xây dựng Đảng
Là đơn vị nghiệp vụ trong phòng, chống tội phạm, Chi bộ phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã tập trung đẩy mạnh công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh. Với sự lãnh đạo của Cấp ủy chi bộ Phòng An ninh điều tra đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
Chi bộ đã thường xuyên chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; chủ động xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Hội nghị điển hình tiên tiến Phòng An ninh điều tra
Hội nghị điển hình tiên tiến Phòng An ninh điều tra

Để xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tập trung tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, coi trọng việc tuyên truyền, nêu gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến và kết quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Đơn vị đã tổ chức phát động các đợt thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị. Chi bộ luôn đoàn kết thống nhất trong nội bộ, tạo mối quan hệ gắn bó giữa đảng viên và quần chúng, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thượng tá Trần Văn Nam - Phó Bí thư chi bộ, Phó Trưởng phòng An ninh điều tra cho biết, cán bộ chiến sỹ luôn có tư tưởng chính trị vững vàng, an tâm công tác, không dao động trước khó khăn từ đó thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
Thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp bộ máy hoạt động đơn vị tinh gọn, hoạt động hiệu quả, Chi bộ đã tổ chức các buổi học tập, tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ôn lại lịch sử hào hùng dân tộc, từ đó ổn định tư tưởng, không ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo được sự thống nhất về nhận thức, đồng thuận và chấp hành tuyệt đối sự lãnh đạo của tổ chức. Chi bộ chỉ đạo duy trì đọc báo sáng vào đầu giờ các ngày trong tuần để lồng ghép tuyên truyền nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, thường xuyên cập nhập tình hình thời sự trong và ngoài nước, đặc biệt là việc thực hiện đường lối chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, nghị quyết, chỉ thị và điều lệnh CAND. Qua đó, cán bộ, chiến sỹ luôn an tâm công tác, ý thức được vai trò, trách nhiệm, đồng tình với chủ trương, chính sách của đảng, Nhà nước và Ngành, phát huy năng lực, sở trường của mình để nâng cao hiệu quả công tác; cán bộ, chiến sỹ trong Chi bộ luôn thể hiện rõ lập trường, giữ gìn và phát huy phẩm chất tốt đẹp của người chiến sỹ Công an nhân dân, có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Từ đầu năm 2019 đến nay, Chi bộ PA09 đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc các mặt công tác chuyên môn: Tổ chức điều tra các vụ án phức tạp liên quan đến các tội xâm phạm an ninh quốc gia, các vụ án thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan an ninh điều tra cấp tỉnh, thực hiện tốt các ủy thác điều tra và công văn phối hợp của các đơn vị bạn, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh, phòng chống tội phạm.
Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị luôn quan tâm, chia sẻ, gẫn gũi với cán bộ chiến sĩ cấp dưới, từ đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như các biểu hiện suy thoái về phẩm chất, đạo đức cách mạng, lối sống để có biện pháp giáo dục, uốn nắn kịp thời. Kịp thời động viên, biểu dương những cá nhân, tập thể có thành tích tốt, giám sát thực hiện nêu gương cán bộ đảng viên. Trong các đợt thi đua do Công an tỉnh phát động phát động từ đầu năm 2020, đơn vị đã có 01 lượt tập thể, 03 lượt cá nhân cán bộ chiến sỹ được tặng bằng khen, giấy khen, 01 đồng đạt danh hiệu gương điển hình tiên tiến.
Trong công tác chuẩn bị đại hội, Chi ủy, Lãnh đạo Phòng An ninh điều tra đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai mục đích, yêu cầu và nội dung Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị; xây dựng dự thảo văn kiện đại hội gồm: Báo cáo chính trị; Dự thảo nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội; Xây dựng hệ thống các văn bản điều hành để tổ chức thành công Đại hội Chi bộ cở sở Phòng An ninh điều tra nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chuẩn bị tốt công tác nhân sự cấp ủy Phòng An ninh điều tra với đầy đủ các bước và đúng theo quy trình, công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy được thực hiện đúng Điều lệ Đảng, quy chế, quy định của Đảng về công tác cán bộ.
Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng được Chi bộ xác định tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Chỉ đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy, người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ (khóa XII); quy hoạch, đánh giá, chuẩn bị nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, chuẩn bị tổ chức Đại hội đảng các cấp diễn ra trong năm 2020./.
Lê Chí Hưng

công an TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chị: 161, Phạm Văn Thuận, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 8820999​

Email:  congan@dongnai.gov.vn

Website: congan.dongnai.gov.vn​
® Ghi rõ nguồn "congan.dongnai.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.​​