Thứ 6 - 26/02/2016
​Công an nhân dân "Vì nước quên thân vì dân phục vụ " - "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" - "Chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ".
Giao nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở từ năm 2020
Ngày 11/5/2020 vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 630/QĐ-TTg ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy. Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Công an chú trọng phát triển mạng lưới các đơn vị Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tại địa bàn, khu vực trọng điểm bảo đảm về quân số, phương tiện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; đẩy nhanh tiến độ phân cấp, giao nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an xã chính quy (hoàn thành trong năm 2020) (phần 6, mục II nhiệm vụ, giải pháp và phân công thực hiện của kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 630/QĐ-TTg).
Đồng thời, chủ trì tham mưu Chính phủ tổ chức triển khai thực hiện “Thí điểm giao một số nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng bảo vệ dân phố, lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở” (hoàn thành trong Quý I năm 2021) (phần 3, mục II nhiệm vụ, giải pháp và phân công thực hiện của kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 630/QĐ-TTg).
Đối với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy chính quy, cần kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao năng lực, sức chiến đấu; bố trí lực lượng, phương tiện phù hợp ở các địa bàn trọng điểm để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.
Nghiên cứu, quyết định theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quy định chế độ, chính sách thu hút cán bộ, chiến sĩ làm công tác chữa cháy, đặc biệt là lái xe và những người trực tiếp làm nhiệm vụ sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy yên tâm phục vụ lâu dài trong lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo) (phần 6, mục II nhiệm vụ, giải pháp và phân công thực hiện của kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 630/QĐ-TTg).


Minh Ngọc(Phòng Tham Mưu)

công an TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chị: 161, Phạm Văn Thuận, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 8820999​

Email:  congan@dongnai.gov.vn

Website: congan.dongnai.gov.vn​
® Ghi rõ nguồn "congan.dongnai.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.​​