Thứ 6 - 26/02/2016
​Công an nhân dân "Vì nước quên thân vì dân phục vụ " - "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" - "Chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ".
Phòng An ninh điều tra: chú trọng xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến
Thực hiện Kế hoạch số của Ban lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai về việc tổ chức hội nghị biểu dương gương “Người tốt, việc tốt” cấp cơ sở, hội nghị điển hình tiên tiến cấp Công an tỉnh, ngày 03/3/2020 Phòng An ninh điều tra đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 với sự tham gia của toàn thể 100% cán bộ chiến sĩ trong đơn vị.
Lãnh đạo đơn vị phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Lãnh đạo đơn vị phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại Hội nghị, Cấp ủy, Lãnh đạo phòng An ninh điều tra đã tổng kết và đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong 05 năm qua. Đơn vị đã luôn quán triệt và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, thông qua phong trào thi đua đã có những tác động tích cực để đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị do Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công an tỉnh giao. Công tác điều tra, xử lý án bảo đảm đúng quy định của pháp luật, không làm oan sai hoặc sót lọt tội phạm. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố bảo đảm đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật. Chủ động, tích cực trong quan hệ phối hợp, duy trì thường xuyên kênh trao đổi thông tin về tình hình tội phạm với Công an các đơn vị, địa phương trong và ngoài tỉnh qua đó kịp thời nắm bắt thông tin, di biến động của đối tượng truy nã cũng như phối hợp nhịp nhàng trong quá trình bắt giữ, xử lý đối tượng trong các vụ án do đơn vị thụ lý.
Bên cạnh đó, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đã chú trọng, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, thực hiện công tác khen thưởng, kịp thời báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với tập thể và các cá nhân lập thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn. Trong công tác khen thưởng, luôn chú trọng đến cán bộ trực tiếp công tác, chiến đấu nhằm kịp thời khích lệ, động viên, cổ vũ cán bộ chiến sĩ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hàng năm đơn vị đều lựa chọn tập thể, cá nhân để xây dựng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, thông qua đó tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến trong cán bộ, chiến sĩ. Công tác tuyên truyền đã có tác dụng to lớn thúc đẩy đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị do Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Công an tỉnh giao. Hội nghị cũng đã biểu dương 01 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020.
Đ/c Chủ tịch Hội Phụ nữ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Đ/c Chủ tịch Hội Phụ nữ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Từ thực tiễn thực hiện phong trào thi đua trong những năm qua, Hội nghị đã rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc quán triệt nghiêm túc quy định, chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy - Ban Lãnh đạo Công an tỉnh về phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, thi đua khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh công tác quản lý, kiểm tra giám sát cán bộ, đảng viên khi thi hành nhiệm vụ. Thường xuyên xây dựng, củng cố hội đồng thi đua khen thưởng của đơn vị, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách; thực hiện nghiêm yêu cầu công tâm, khách quan, toàn diện khi xem xét thành tích của tập thể cá nhân để đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng.
Hội nghị cũng đã phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2020-2025 và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện phong trào thi đua trong giai đoạn mới, toàn đơn vị ra sức thi đua lập thành tích trong công tác, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao./.
Đàm Văn Minh (Phòng An ninh điều tra)

công an TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chị: 161, Phạm Văn Thuận, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 8820999​

Email:  congan@dongnai.gov.vn

Website: congan.dongnai.gov.vn​
® Ghi rõ nguồn "congan.dongnai.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.​​