Thứ 6 - 26/02/2016
​Công an nhân dân "Vì nước quên thân vì dân phục vụ " - "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" - "Chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ".
Công an tỉnh triển khai thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Thực hiện Kế hoạch số 82/KH-BCA-C06 ngày 04/3/2020 của Bộ Công an về việc triển khai thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Công an tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong Công an tỉnh Đồng Nai gồm 12 đồng chí do đồng chí Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng ban chỉ đạo.
CBCS Công an tỉnh Đồng Nai dự Hội nghị trực tuyến Bộ Công an triển khai thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
CBCS Công an tỉnh Đồng Nai dự Hội nghị trực tuyến Bộ Công an triển khai thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được thực hiện từ năm 2020 đến 2021. Theo đó, phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội sẽ chủ trì triển khai thực hiện; có trách nhiệm giúp Lãnh đạo Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến các nội dung về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các văn bản có liên quan trên địa bàn tỉnh; viết tin, bài tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh.
Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị phối hợp các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh xây dựng các phóng sự, bài báo đưa tin tuyên truyền về phối hợp xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh.
Công an các huyện, thành phố phối hợp Đài truyền thanh, các phòng, ban cấp huyện, UBND cấp xã tăng cường tuyên truyền, phổ biến các nội dung về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các văn bản có liên quan đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn, nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và phối hợp trong quá trình thực hiện.
Bên cạnh đó, phòng Tổ chức cán bộ có trách nhiệm tham mưu, cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo về chuyển giao công nghệ và sử dụng phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bố trí đủ nguồn nhân lực thực hiện Dự án, nhất là tại cấp xã, phường, thị trấn; đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thành việc bố trí Công an xã chính quy trong toàn tỉnh; Rà soát, bố trí đủ nhân lực có chất lượng phục vụ xây dựng, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (cấp tỉnh, huyện, xã); Cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nguồn nhân lực thực hiện công tác vận hành, quản lý, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Thời gian hoàn thành xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện: 25/3/2020
Đội 2 - Phòng CS QLHC về TTXH

công an TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chị: 161, Phạm Văn Thuận, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 8820999​

Email:  congan@dongnai.gov.vn

Website: congan.dongnai.gov.vn​
® Ghi rõ nguồn "congan.dongnai.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.​​