Thứ 6 - 26/02/2016
​Công an nhân dân "Vì nước quên thân vì dân phục vụ " - "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" - "Chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ".
Toàn bộ văn bản hướng dẫn tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025
Công an tỉnh trân trọng gửi toàn bộ văn bản hướng dẫn công tác nhân sự và tổ chức đại hội đảng các cấp.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, các văn bản hướng dẫn công tác nhân sự và tổ chức đại hội đảng các cấp gồm có:

- Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Chỉ thị 35.pdf);

- Kết luận 60-KL/TW ngày 08/10/2019 của Bộ Chính trị về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 (Kết luận 60.doc);

- Hướng dẫn 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 (Hướng dẫn 26.pdf);

- Kế hoạch số 290-KH/TU ngày 02/8/2019 của Tỉnh ủy Đồng Nai về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Kế hoạch số 290 TU.PDF);

- Quyết định 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng (Quyết định số 244-quy-che-bau-cu.PDF);

- Hướng dẫn số 04-HD/TU ngày 06/12/2019 của Tỉnh ủy Đồng Nai hướng dẫn một số nội dung công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 (Hướng dẫn số 04-TU-2019.PDF);

- Hướng dẫn số 48-HD/ĐUCA ngày 11/10/2019 của Đảng ủy Công an tỉnh hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2023 (Hướng dẫn số 48-DUCAT.pdf);

- Công văn số 1520-CV/ĐUCA ngày 18/10/2019 của Đảng ủy Công an tỉnh hướng dẫn xây dựng văn kiện phục vụ đại hội đảng cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025 (Công văn số 1520-CV-DUCAT.pdf);

- Hướng dẫn số 59-HD/ĐUCA ngày 06/3/2020 của Đảng ủy Công an tỉnh hướng dẫn quy trình tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2023 (Hướng dẫn số 59-HD-DUCAT.pdf).

​Mai Loan tổng hợp​

công an TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chị: 161, Phạm Văn Thuận, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 8820999​

Email:  congan@dongnai.gov.vn

Website: congan.dongnai.gov.vn​
® Ghi rõ nguồn "congan.dongnai.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.​​