Thứ 6 - 26/02/2016
​Công an nhân dân "Vì nước quên thân vì dân phục vụ " - "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" - "Chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ".
Long Thành: Công an huyện ký kết Chương trình phối hợp với Hội Cựu chiến binh trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự
Ngày 16/3/2020, Công an huyện và Hội Cựu chiến binh huyện Long Thành đã ký kết văn bản để tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp số 04/CTr-BCA-HCCBVN về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT của đất nước trong tình hình hiện nay (giai đoạn 2020 - 2025).
Thông qua Lễ ký kết nhằm nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của Công an huyện, Hội Cựu chiến binh huyện trong công tác xây dựng phong trào phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; phát huy dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong công tác vận động quần chúng, đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền, xây dựng khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”;
Gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các cuộc vận động, các phong trào cách mạng khác của Đảng, Nhà nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ của công dân đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự;
Nâng cao vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, phát huy vai trò của Hội cựu chiến binh, củng cố tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong việc tham mưu, phục vụ cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn đạt hiệu quả cao, góp phần phục vụ thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng mà Nghị quyết Đảng các cấp đã đề ra.
Thời gian qua, lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở đã thể hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu để huy động các cơ quan ban ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp trong công tác đảm bảo ANTT.
Hội CCB từ huyện đến cơ sở cũng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, phát huy truyền thống“Bộ đội cụ Hồ“ tích cực phối hợp với lực lượng Công an trong công tác tuần tra đảm bảo ANTT, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào bảo vệ ANTQ, tham gia các mô hình tự quản về ANTT, đấu tranh phòng chống tội phạm, nhiều tập thể, cá nhân hoạt động hiệu quả rất đáng biểu dương, nhân rộng.
Qua đó đã huy động đông đảo quần chúng tham gia trong việc phòng ngừa, đấu tranh và trấn áp tội phạm; phát hiện cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị giúp cho lực lượng Công an khám phá nhiều vụ án xảy ra trên địa bàn góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn huyện, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn ổn định chính trị, bảo đảm TTATXH, cụ thể hóa các hoạt động tuyên truyền, vận động, giám sát của MTTQ các cấp để phát huy quyền làm chủ, nâng cao tính tích cực, chủ động của nhân dân trong việc tham gia xây dựng, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Đại diện hai đơn vị tại buổi ký kết
Đại diện hai đơn vị tại buổi ký kết

Tại buổi ký kết, đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Đàng - Phó Trưởng Công an huyện đã nhấn mạnh: Lực lượng Công an huyện sẽ tiếp tục chủ động phối hợp các ban, ngành đoàn thể, đặc biệt là với Hội Cựu chiến binh huyện tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ bằng nhiều nội dung, biện pháp phong phú trên địa bàn trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học và cụm dân cư; tại các địa bàn trọng điểm, địa bàn giáp ranh, địa bàn có đồng bào dân tộc, tôn giáo.
Trong đó, nội dung tuyên truyền được tập trung vào: tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận ANND bảo vệ tổ quốc; tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò, sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc trong lĩnh vực bảo vệ ANTT; các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các chế độ, chính sách, yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT của đơn vị, địa phương; quyền và nghĩa vụ công dân trên lĩnh vực bảo vệ ANTT.
Tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cách mạng cho nhân dân trước những âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác của nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.
Trần Thị Hồng Thắm

công an TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chị: 161, Phạm Văn Thuận, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 8820999​

Email:  congan@dongnai.gov.vn

Website: congan.dongnai.gov.vn​
® Ghi rõ nguồn "congan.dongnai.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.​​