Thứ 6 - 26/02/2016
​Công an nhân dân "Vì nước quên thân vì dân phục vụ " - "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" - "Chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ".
Công an tỉnh tổ chức Công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động, bố trí công tác theo tổ chức bộ máy mới
Sáng ngày 06/3/2020, Công an tỉnh tổ chức Lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động, bố trí công tác theo tổ chức bộ máy mới.
Nhằm thực hiện đúng quy định của Bộ trưởng Bộ Công an và nhanh chóng đưa tổ chức bộ máy mới vào hoạt động có hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong thời gian tới. Trên cơ sở báo cáo đề nghị của các Phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và dự kiến bố trí cán bộ lãnh đạo, chỉ huy theo tổ chức bộ máy mới; căn cứ trình độ chuyên môn, năng lực công tác, tình hình cơ cấu lãnh đạo, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương và nhằm tăng cường Công an các xã, phường thuộc Công an cấp huyện đáp ứng yêu cầu công tác trong thời gian tới. 
Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh chủ trì, công bố quyết định
Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh chủ trì, công bố quyết định

Tại buổi lễ, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã công bố Quyết định bố trí, điều động lãnh đạo, chỉ huy theo tổ chức bộ máy mới: điều động, bố trí công tác đối với 322 đ/c là cán bộ chỉ huy cấp Đội các Phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh, cụ thể trong đó bố trí 270 đ/c theo tổ chức bộ máy mới; điều động tăng cường các Đội nghiệp vụ thuộc Phòng, Công an cấp huyện: 16 đ/c; điều động tăng cường Công an các xã, phường: 30 đ/c; giải quyết cho nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ chờ hưu: 03 đ/c; giải quyết cho nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ cao nhất trong CAND: 01 đ/c; giải quyết cho từ chức: 01 đ/c; giải quyết theo Thông tư số 47 của Bộ Công an quy định hạn tuổi phục vụ đối với sỹ quan, hạ sỹ quan CAND: 01 đ/c. 
 
 

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định điều động theo mô hình bộ máy mới
Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định điều động theo mô hình bộ máy mới

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Việc sáp nhập các Đội nghiệp vụ theo mô hình tổ chức bộ máy mới của Bộ Công an nhằm bảo đảm sự gắn kết, phát huy tối đa nguồn nhân lực trong thực thi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn theo đúng quy định của Bộ Công an về chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Trong đó, việc xem xét bố trí chức vụ, vị trí công tác đối với từng trường hợp cụ thể tại các Đội nghiệp vụ theo tổ chức bộ máy mới là công việc đòi hỏi sự công tâm, khách quan, khoa học, không tư lợi, mục đích cá nhân hay vì lợi ích nhóm; mục đích chính là bố trí, sắp xếp công tác phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường công tác của từng đồng chí, đúng cơ cấu lãnh đạo chỉ huy theo quy định của Bộ Công an tại từng Đội nghiệp vụ và tăng cường Công an các xã, phường nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Do đó, sau khi nhận quyết định điều động, bố trí công tác theo tổ chức bộ máy mới, Cấp ủy, lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ nhanh chóng triển khai thực hiện ngay các mặt công tác theo đúng mô hình tổ chức bộ máy mới của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh. Đối với các đồng chí chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ được điều động, bố trí công tác theo tổ chức bộ máy mới và tăng cường Công an các xã, phường theo quyết nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh phải ổn định tư tưởng, yên tâm công tác, nhanh chóng tiếp cận công việc mới và tiếp tục phát huy tốt trình độ, năng lực công tác góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. 
(Toàn cảnh buổi lễ trao quyết định)
(Toàn cảnh buổi lễ trao quyết định)

PX01​

công an TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chị: 161, Phạm Văn Thuận, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 8820999​

Email:  congan@dongnai.gov.vn

Website: congan.dongnai.gov.vn​
® Ghi rõ nguồn "congan.dongnai.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.​​