Thứ 6 - 26/02/2016
​Công an nhân dân "Vì nước quên thân vì dân phục vụ " - "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" - "Chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ".
Long Thành: Lễ ký kết chương trình phối hợp Công an huyện Long Thành - Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Long Thành “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2020 – 2025
Ngày 21/02/2020, Công an huyện và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Long Thành cùng các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2020 - 2025.

Thông qua Lễ ký kết nhằm nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của Công an huyện, Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên trong công tác bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Phát huy dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực của cán bộ, đảng viên , đoàn viên, hội viên trong công tác vận động quần chúng, đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền, xây dựng khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; Nâng cao vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc và các thành viên, củng cố tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong việc tham mưu, phục vụ cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn đạt hiệu quả cao.
Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện Long Thành đã được cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp, MTTQ và các đoàn thể khá hiệu quả. Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân không ngừng được đổi mới về nội dung, hình thức và biện pháp nhằm tập trung vào việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. MTTQ và các tổ chức thành viên đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể. Lực lượng Công an từ huyện đến xã đã thể hiện được vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, công tác triển khai thực hiện.
Qua tuyên truyền, vận động ý thức phòng ngừa, cảnh giác đối với các loại tội phạm của người dân được nâng lên, vai trò của quần chúng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được mở rộng, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị cho lực lượng công an, ngày càng có nhiều quần chúng tích cực tham gia với lực lượng Công an đấu tranh với các loại tội phạm, dũng cảm truy bắt đối tượng…bước đấu đã làm hạn chế , kéo giảm tình hình tội phạm ở địa phương.
Hồng Thắm - CAH Long Thành

công an TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chị: 161, Phạm Văn Thuận, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 8820999​

Email:  congan@dongnai.gov.vn

Website: congan.dongnai.gov.vn​
® Ghi rõ nguồn "congan.dongnai.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.​​