Thứ 6 - 26/02/2016
​Công an nhân dân "Vì nước quên thân vì dân phục vụ " - "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" - "Chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ".
Cụm thi đua số 3 khối xây dựng lực lượng – hậu cần ký: Ký kết giao ước thi đua “vì an ninh tổ quốc” năm 2020.
Ngày 12/02/2020 tại Công an tỉnh, Cụm thi đua Khối Xây dựng lực lượng Hậu cần đã tổ chức Lễ ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua “vì ANTQ” năm 2020, tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Trần Thị Ngọc Thuận - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công tỉnh.
Thực hiện Chương trình, kế hoạch công tác năm 2020 của Công an tỉnh, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao của các đơn vị thuộc cụm thi đua số 3 khối xây dựng lực lượng – hậu cần. Hội nghị đã thông qua nội dung giao ước thi đua trên các lĩnh vực lãnh đạo, chỉ đạo; công tác giáo dục chính trị tư tưởng và công tác chuyên môn của 07 đơn vị trong cụm thi đua để các đơn vị thảo luận, thống nhất. Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2019, các đơn vị cùng nhau thống nhất, đoàn kết cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của Công an tỉnh theo phương châm hành động “ Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; tập trung kiện toàn bộ máy; thực hiện nghiêm điều lệnh CAND, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ; thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế, quy trình, quy định công tác, giữ gìn đoàn kết nội bộ …
Lễ ký kết thi đua
Lễ ký kết thi đua

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Trần Thị Ngọc Thuận chúc mừng các đơn vị trong khối Xây dựng lực lượng - Hậu cần, Kỹ thuật đã ký kết xong giao ước thực hiện phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2020 trong không khí sôi nổi và đầy quyết tâm. Thay mặt đảng ủy Ban Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Phó Giám đốc đã biểu dương và ghi nhận những thành tích của tập thể và CBCS trong khối XDLL-HCKT đã đạt được và góp phần vào thành tích chung của Công an tỉnh như: Phòng PV01 được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; các đơn vị được UBND tỉnh tặng bằng khen, Ban Giám đốc tặng Giấy khen,… Bên cạnh đó, đồng chí cũng lưu ý những mặt còn hạn chế, tồn tại như: một số đơn vị chưa quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và tổ chức thực hiện mệnh lệnh công tác đã đề ra; một vài đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác chính trị, tư tưởng gắn với quản lý cán bộ, chiến sĩ; tỷ lệ sai phạm kỷ luật còn ở mức cao… Năm 2020, năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, trong đó đặc biệt quan trọng là sự kiện tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng, bên cạnh những điều kiện thuận lợi, vẫn còn tiềm ẩn những khó khăn, thách thức, nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai nói chung và CBCS khối Xây dựng lực lượng - Hậu cần, Kỹ thuật nói riêng là hết sức nặng nề. Căn cứ vào Nghị quyết và Chương trình công tác năm 2020 của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành, rất cần sự quyết tâm cao của cấp ủy, lãnh đạo và toàn thể CBCS Khối Xây dựng lực lượng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng ủy Công an tỉnh với phương châm hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Trong đó tập trung vào các nội dung sau:
Một là, về công tác chính trị, tư tưởng
Trong công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, giải pháp trọng tâm “đột phá” năm 2020 của toàn lực lượng Công an nhân dân và Công an tỉnh là “Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, triển khai thực hiện khung tiêu chí, tiêu chuẩn của Công an 4 cấp”. Cụ thể:
(1) Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị tiếp tục cụ thể hóa chủ trương “gương mẫu, đi đầu” trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, thực hiện có hiệu quả những việc cần làm ngay, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Xác định rõ mỗi cán bộ, đảng viên đều phải tự giác thực hành nêu gương, cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải nêu gương trước; từng cán bộ hàng ngày phải “tự soi, tự sửa” để hoàn thiện bản thân; thường xuyên nhận diện, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện suy thoái của cán bộ, đảng viên.
(2) Từng CBCS phải luôn quý trọng danh dự người cán bộ chiến sỹ CAND; đồng thời phải tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chủ động; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kiên quyết phòng, chống và từng bước đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực trong nội bộ.
(3) Thủ trưởng từng đơn vị phải chịu trách nhiệm nắm chắc tình hình, quản lý chặt đội ngũ cán bộ, có biện pháp để phòng ngừa sai phạm; thường xuyên chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương, thực hiện chức trách nhiệm vụ, chấp hành quy chế, quy trình công tác của cán bộ dưới quyền; đồng thời gương mẫu thực hiện để CBCS noi theo và liên đới chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm.
Hai là, về công tác chuyên môn
(1) Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả và cụ thể hóa Nghị quyết, chương trình công tác năm của Đảng ủy Công an tỉnh thành các Chương trình hành động của từng lực lượng.
(2) Tiếp tục tham mưu Đảng ủy - Ban Giám đốc lãnh đạo lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác đảm bảo an ninh chính trị và đấu tranh phòng, chống tội phạm.
(3) Tham mưu đẩy mạnh công tác phát động toàn dân bảo vệ ANTQ, vận động nhân dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, cải tạo các đối tượng hình sự.
Ba là, về công tác xây dựng lực lượng hậu cần
(1) Tập trung nhân lực, trí lực tổ chức thành công Đại hội đảng tại các đơn vị gắn với việc bố trí cán bộ theo khung tiêu chí, tiêu chuẩn cán bộ cấp tỉnh.
(2) Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến, những việc làm hay, cách làm sáng tạo, tạo động lực thúc đẩy các đơn vị, cán bộ chiến sĩ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác.
(3) Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra Đảng, công tác kiểm tra việc thực hiện quy trình công tác, quy trình làm việc, thực hiện nghiêm điều lệnh CAND.
(4) Thực hiện đúng quy định về tài chính, hậu cần; Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện công tác Hậu cần của Công an các đơn vị, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế.
Hoàng Thị Quỳnh Thơ- Phòng PV06

công an TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chị: 161, Phạm Văn Thuận, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 8820999​

Email:  congan@dongnai.gov.vn

Website: congan.dongnai.gov.vn​
® Ghi rõ nguồn "congan.dongnai.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.​​