Thứ 6 - 26/02/2016
​Công an nhân dân "Vì nước quên thân vì dân phục vụ " - "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" - "Chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ".
Phụ nữ Công an tỉnh: Ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua phụ nữ CAND năm 2020
Chiều ngày 13/02/2020, tại trụ sở Công an tỉnh, Hội Phụ nữ đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua Phụ nữ CAND năm 2020 và phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong phụ nữ Công an Đồng Nai
Đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có Đ/c Đại tá Trần Thị Ngọc Thuận - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.
Đ/c Đại tá Trần Thị Ngọc Thuận - Phó Bí thư Đảng ủy,
Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đ/c Đại tá Trần Thị Ngọc Thuận - Phó Bí thư Đảng ủy,
Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Cùng dự, có đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, BCH Hội Phụ nữ Công an tỉnh, đại diện Đoàn thanh niên Công an tỉnh, BCH Hội phụ nữ Công an các huyện, thành phố và toàn thể cán bộ, hội viên các đơn vị trực thuộc.
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Về phía Hội LHPN tỉnh, có Đ/c Lê Thị Ngọc Loan - Ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã đến dự và có bài phát biểu chỉ đạo.
Đ/c Lê Thị Ngọc Loan - Ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị
Đ/c Lê Thị Ngọc Loan - Ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Trong năm 2019, bám sát định hướng của Đảng ủy Công an tỉnh và Nghị quyết của Hội phụ nữ cấp trên, Hội phụ nữ Công an tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho từng cán bộ hội viên phụ nữ. Bên cạnh đó, Hội đã triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội và phong trào thi đua yêu nước; nhiều công trình, mô hình, phần việc do phụ nữ đảm nhận đã và đang phát huy hiệu quả trên các lĩnh vực công tác chuyên môn và xây dựng gia đình hạnh phúc. Hội còn làm tốt chức năng đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ và trẻ em; tham mưu thực hiện tốt công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em của Công an tỉnh. Ngoài ra, Hội đã tham mưu tốt cho Đảng ủy trong việc tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 43-KL/TU ngày 30/9/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Đề án “Tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý và phát huy vai trò của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” giai đoạn 2016 - 2020 và Nghị quyết số 14-NQ/ĐUCA về “Công tác cán bộ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” trong Công an Đồng Nai. Với vai trò là “người giữ lửa” trong mỗi gia đình, chị em phụ nữ đã tổ chức tốt cuộc sống gia đình, sắp xếp hài hòa giữa nhiệm vụ chính trị và thiên chức làm vợ, làm mẹ, xây dựng gia đình ngày càng hạnh phúc, bền vững.
Phát huy những thành quả đã đạt được trong năm 2019, trong năm 2020 phụ nữ Công an tỉnh quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì ANTQ; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”, các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội và các cuộc vận động do TW Hội LHPN Việt Nam phát động. Các đơn vị cụm trưởng đã ký kết giao ước thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu thi đua đề ra. Đại diện phụ nữ Công an tỉnh, Đ/c Trung tá Nông Thị Minh Huệ, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh cũng đã phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025 với chủ đề “Phụ nữ Công an Đồng Nai sôi nổi thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” với 8 nội dung thi đua cụ thể, thiết thực. Phong trào thi đua đặc biệt cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong phụ nữ toàn lực lượng nhằm giáo dục truyền thống, ý nghĩa lịch sử vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam và dân tộc Việt Nam. Thời gian phát động phong trào thi đua đặc biệt bắt đầu từ ngày 15/02/2020 đến 15/9/2020.
Các đơn vị cụm trưởng ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua
Phụ nữ CAND năm 2020
Các đơn vị cụm trưởng ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua
Phụ nữ CAND năm 2020

Đ/c Trung tá Nông Thị Minh Huệ, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh
phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025
Đ/c Trung tá Nông Thị Minh Huệ, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh
phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025

Phát biểu tại hội nghị, Đ/c Đại tá Trần Thị Ngọc Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương những thành tích mà Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã đạt được trong thời gian qua đồng thời chỉ đạo cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương và cán bộ, hội viên phụ nữ cần tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng công tác đào tạo, bố trí sử dụng, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ nữ, coi đây là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng lực lượng CAND. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 14-NQ/ĐUCA của Đảng ủy Công an tỉnh về “Công tác cán bộ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” và Kế hoạch hành động bình đẳng giới trong Công an Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020. Quan tâm cơ cấu cán bộ nữ tham gia cấp ủy đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh đó, cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị cần luôn quan tâm đến công tác Hội, phong trào phụ nữ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hội tổ chức các hoạt động theo chương trình, kế hoạch đề ra. Ngoài ra, Ban Chấp hành Hội phụ nữ các cấp cần bám sát định hướng của các cấp ủy Đảng và Hội phụ nữ cấp trên để xây dựng chương trình hoạt động cụ thể, phù hợp. Chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động phong trào. Nghiên cứu xây dựng các công trình, mô hình, phần việc gắn với nhiệm vụ chính trị và xây dựng gia đình hạnh phúc. Chú ý việc xây dựng và nhân rộng mô hình điểm, điển hình tiên tiến; thường xuyên kiểm tra, đánh giá và tổ chức bình xét thi đua, khen thưởng đảm bảo tính khách quan, toàn diện, có sức lan tỏa.
Đ/c Lê Thị Ngọc Loan - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao bằng khen của Hội LHPN tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2019
Đ/c Lê Thị Ngọc Loan - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao bằng khen của Hội LHPN tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2019

Đ/c Đại tá Trần Thị Ngọc Thuận – PGĐ Công an tỉnh trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc năm 2019
Đ/c Đại tá Trần Thị Ngọc Thuận – PGĐ Công an tỉnh trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc năm 2019

Đ/c Đại tá Trần Thị Ngọc Thuận – PGĐ Công an tỉnh trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2019
Đ/c Đại tá Trần Thị Ngọc Thuận – PGĐ Công an tỉnh trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2019

Đ/c Thượng tá Mai Hữu Nghị – Phó phòng PX03 trao giải Nhì
Thi trang trí gian hàng Hội chợ Xuân Canh Tý năm 2020
Đ/c Thượng tá Mai Hữu Nghị – Phó phòng PX03 trao giải Nhì
Thi trang trí gian hàng Hội chợ Xuân Canh Tý năm 2020

Nhân dịp này, Công an tỉnh cũng đã trao giải cuộc thi trang trí Gian hàng Hội chợ Xuân Canh Tý năm 2020 cho các đơn vị đạt thành tích cao đồng thời công bố quyết định và trao bằng khen của TW Hội LHPN Việt Nam, bằng khen của Hội LHPN tỉnh và giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 08 tập thể, 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội, phong trào phụ nữ năm 2019./.
Hội Phụ nữ CAT

công an TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chị: 161, Phạm Văn Thuận, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 8820999​

Email:  congan@dongnai.gov.vn

Website: congan.dongnai.gov.vn​
® Ghi rõ nguồn "congan.dongnai.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.​​