Thứ 6 - 26/02/2016
​Công an nhân dân "Vì nước quên thân vì dân phục vụ " - "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" - "Chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ".
Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2020
Sáng 15-9, tại Hội trường Phòng Cảnh sát PC&CC Công an tỉnh đã tổ chức lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2020. Dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ có đồng chí Đại tá Lưu Văn Hộ, Ủy viên BCH Đảng bộ Công an tỉnh, Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác chính trị.
Tham dự lễ khai giảng có đại diện lãnh đạo phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, phòng Cảnh sát PC&CC tỉnh và 96 học viên 2 lớp (lớp Đối tượng kết nạp Đảng và lớp Đảng viên mới).

Toàn cảnh Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị
Toàn cảnh Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị


Trong 4 ngày (từ 15 đến 18/9), 55 quần chúng ưu tú đối tượng kết nạp Đảng của các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh sẽ được nghiên cứu 5 chuyên đề, gồm: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đối với lớp bồi dưỡng dành cho Đảng viên mới, trong 6 ngày (từ 21 đến 28/9), 41 học viên sẽ được được tổ chức quán triệt 10 chuyên đề, gồm: Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nạm. Độc lập gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN. Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng. Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự ATXH. Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở. Xây dựng Đảng về đạo đức. Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Kết thúc 2 lớp học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch để đánh giá kết quả học tập.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lưu Văn Hộ, Ủy viên BCH Đảng bộ Công an tỉnh, Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác chính trị nhấn mạnh: Công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong công tác tư tưởng của đảng; không chỉ trang bị cho cán bộ, đảng viên những kiến thức, nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà còn giúp cho cán bộ, đảng viên nâng cao hơn trình độ lý luận chính trị, ý thức tu dưỡng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nhằm thống nhất ý chí và hành động để thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lôi của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy Công an tỉnh về xây dựng lực lượng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và phát triển đội ngũ đảng viên đảm bảo về số lượng và chất lượng.

Đại tá Lưu Văn Hộ, Ủy viên BCH Đảng bộ Công an tỉnh, Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác chính trị phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
Đại tá Lưu Văn Hộ, Ủy viên BCH Đảng bộ Công an tỉnh, Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác chính trị phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ


Để đạt được kết quả tốt trong thời gian học tập, thay mặt Đảng ủy Công an tỉnh Đại tá Lưu Văn Hộ đề nghị các giảng viên, Tổ quản lý lớp học và học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp tổ chức, quản lý, giảng dạy, học tập; chấp hành nghiêm túc nội quy, nề nếp, nhất là chế độ chuyên cần; bảo đảm hoàn thành chất lượng chương trình giảng dạy, học tập, kiểm tra đánh giá theo quy định.
Thanh Hiên

công an TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chị: 161, Phạm Văn Thuận, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 8820999​

Email:  congan@dongnai.gov.vn

Website: congan.dongnai.gov.vn​
® Ghi rõ nguồn "congan.dongnai.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.​​