Thứ 6 - 26/02/2016
​Công an nhân dân "Vì nước quên thân vì dân phục vụ " - "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" - "Chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ".
Đại tá Trần Tiến Đạt: chủ trì hội nghị sơ kết việc thực hiện các Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Công an tỉnh
Sáng ngày 14/9/2020, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng ủy Công an tỉnh trong công tác nội chính và phòng chống tham nhũng.
Về phía Ban Nội chính Tỉnh ủy: đồng chí Trần Trung Nhân, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ.
Về phía Đảng ủy Công an tỉnh: Đại tá Trần Tiến Đạt, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Trần Tuấn Triệu, Phó Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các đơn vị, địa phương.
Đại tá Trần Tiến Đạt, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị
Đại tá Trần Tiến Đạt, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Ngày 12/03/2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 923- QĐ/TU về Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đảng ủy Công an tỉnh trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Sau khi Quy chế phối hợp ban hành đã tạo cơ sở thuận lợi để 2 cơ quan tham gia phối hợp nâng cao hiệu quả công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Đảng ủy Công an tỉnh đã thực hiện đúng nguyên tắc, trách nhiệm và nội dung phối hợp; mối quan hệ công tác giữa các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh như Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Tham mưu, Phòng Cảnh sát kinh tế… với các phòng nghiệp vụ của Ban Nội chính Tỉnh ủy ngày càng chặt chẽ. Thông qua hoạt động phối hợp, chất lượng công tác được nâng lên. Mỗi khi có vấn đề phát sinh, lãnh đạo 2 cơ quan đã kịp thời trao đổi, thống nhất bằng nhiều hình thức phù hợp và giải quyết có hiệu quả các vụ việc theo kết luận chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.
Trong thời gian qua Đảng ủy Công an tỉnh đã phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản, kế hoạch triển khai, thực hiện các Chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban bí thư Trung ương Đảng trong công tác đảm bảo ANTT như Chỉ thị 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới, Kết luận 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính Trị; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09/CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới”; Kết luận 45 KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2020 của Bộ Chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy….
Đồng chí Trần Trung Nhân, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Trần Trung Nhân, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính phát biểu tại hội nghị

Đồng thời phối hợp với Ban Nội chính tham mưu Tỉnh ủy ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh như Chỉ thị số 08/CT/TU về tăng cường lãnh đạo công tác phòng chống tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh, Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 03/01/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng đối với nhiệm vụ bảo đảm ANTT góp phần xây dựng xã hội an toàn tại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết 14-NQ/TU về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đoàn thể năm 2020; Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 9/5/2020 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trên địa bàn giai đoạn 2020-2025…
Đối với những vụ việc, vụ án nghiêm trong phức tạp; các vụ việc còn có nhiều ý kiến khác nhau về quan điểm xử lý hoặc có khó khăn, vướng mắc thuộc cấp tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh chủ động phối hợp với Ban Nội chính và các cơ quan tư pháp cấp tỉnh tổ chức họp liên ngành để thống nhất quan điểm xử lý, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết theo quy định; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá công tác, qua đó đề xuất bổ sung những nội dung cần thiết, cụ thể hóa những nội dung đã thực hiện trong quy chế cho phù hợp với tình hình thực tiễn.
Để nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp, Công an tỉnh kiến nghị Ban Nội chính tham mưu Tỉnh ủy một số nội dung như kiện toàn đội ngũ giám định viên tư pháp để đáp ứng yêu cầu giám định của cơ quan tố tụng; thường xuyên quan tâm chỉ đạo các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, còn có ý kiến khác nhau về quan điểm xử lý; triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình, kế hoạch báo cáo mà Thường trực Tỉnh ủy đã giao nhất là đề án nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, quản lý và cán bộ có chức danh tư pháp thuộc các cơ quan tư pháp tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2020, định hướng năm 2030; sớm ban hành chương trình, kế hoạch về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc của địa phương để thống nhất, thực hiện theo quy định.
Dương Hoàn - Hồng Nam

công an TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chị: 161, Phạm Văn Thuận, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 8820999​

Email:  congan@dongnai.gov.vn

Website: congan.dongnai.gov.vn​
® Ghi rõ nguồn "congan.dongnai.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.​​