Thứ 6 - 26/02/2016
​Công an nhân dân "Vì nước quên thân vì dân phục vụ " - "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" - "Chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ".
Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân PCCC năm 2020.
Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, ngày 24/08/2020 Công an Đồng Nai ban hành kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng điển hình tiên tiến đối với đơn vị hành chính cấp xã và cơ sở, theo đó tiêu chuẩn bình xét công nhận đơn vị điển hình tiên tiến căn cứ vào một số nội dung chính sau:
* Đối với đơn vị hành chính cấp xã
- Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy của cấp ủy, chính quyền địa phương:
+ Có thành lập Ban chỉ đạo công tác phòng cháy và chữa cháy;
+ Cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện các giải pháp, biện pháp phòng cháy và chữa cháy;
+ Chỉ đạo và phát động các tổ chức đoàn thể quần chúng như Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân v.v… có các hoạt động thiết thực tham gia phong trào phòng cháy và chữa cháy;
+ Bảo đảm điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy đối với các khu dân cư:
- Hoạt động của đội dân phòng trực thuộc:
+ Có quy chế hoạt động được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt;
+ Có chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể;
+ 100% đội viên được huấn luyện, bồi dưỡng pháp luật, kiến thức về phòng cháy và chữa cháy; được kiểm tra và cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy;
+ Đội dân phòng được trang bị trang phục chữa cháy, phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Thông tư số 48/2015/TT-BCA, ngày 06/10/2015 và Thông tư số 56/2014/TT-BCA, ngày 12/11/2014 của Bộ Công an;
- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy và chữa cháy cho cán bộ, nhân dân trong địa bàn; tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy”;
- Bảo đảm kinh phí cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy.
- Tổ chức thực hiện đầy đủ và duy trì thường xuyên các điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy, thực hiện nghiêm các kiến nghị về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền.
- Thực hiện chế độ tự kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định, khắc phục kịp thời những sơ hở thiếu sót trong công tác phòng cháy và chữa cháy.
- Duy trì thường xuyên việc tuần tra canh gác, bố trí lực lượng, phương tiện thường trực chữa cháy theo đúng quy định;
- Các đội dân phòng được duy trì hoạt động thường xuyên và có hiệu quả; tham gia đầy đủ các hoạt động phòng cháy và chữa cháy; đạt yêu cầu trong các kỳ hội thao, hội thi phòng cháy và chữa cháy do cấp trên tổ chức.
- Cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt Luật Phòng cháy và chữa cháy và các quy định về phòng cháy và chữa cháy.
Ngày đầu kiểm tra đánh giá công tác điển hình tiên tiến tại công ty TNHH Total Việt Nam
Ngày đầu kiểm tra đánh giá công tác điển hình tiên tiến tại công ty TNHH Total Việt Nam

* Đối với cơ sở
- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có các văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch, biện pháp công tác phòng cháy và chữa cháy; có hồ sơ quản lý công tác phòng cháy và chữa cháy đúng quy định.
- Thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở theo quy định. 100% cán bộ, đội viên đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở được huấn luyện, cấp Chứng nhận huấn luyện về phòng cháy, chữa cháy theo quy định.
- Có thành lập Ban chỉ đạo công tác phòng cháy và chữa cháy; các tổ chức công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữa v.v…
- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy và chữa cháy cho cán bộ, công nhân viên chức và người lao động; tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy”.
- Bảo đảm kinh phí cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy; tổ chức thực hiện đầy đủ và duy trì thường xuyên các điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy; thực hiện nghiêm các kiến nghị về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền.
- Đội phòng cháy chữa cháy cơ sở được trang bị trang phục chữa cháy, phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Thông tư số 48/2015/TT-BCA, ngày 06/10/2015 và Thông tư số 56/2014/TT-BCA, ngày 12/11/2014 của Bộ Công an quy định;
- Thực hiện chế độ tự kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định, khắc phục kịp thời những sơ hở thiếu sót trong công tác phòng cháy và chữa cháy.
- Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở hoạt động có hiệu quả; tham gia đầy đủ các hoạt động phòng cháy chữa cháy khi được cấp có thẩm quyền yêu cầu; đạt giải trong các kỳ hội thao, hội thi phòng cháy và chữa cháy; kết quả phân loại năm đều đạt loại tốt.
- Cán bộ công nhân viên chức và người lao động thực hiện tốt Luật phòng cháy và chữa cháy và các quy định về phòng cháy và chữa cháy.
Thực hiện kế hoạch trên, trong ngày đầu triển khai công tác kiểm tra đánh giá điển hình tiên tiến, Phòng PC07 đã thành lập 10 tổ kiểm tra, tiến hành kiểm tra đánh giá 30 cơ sở trong tổng số 100 cơ sở đăng ký đơn vị điển hình tiên tiến; Qua kiểm tra đánh giá hầu hết các Công ty đáp ứng đầy đủ các tiêu chí bình xét theo kế hoạch đề ra.
Nguyễn Thanh Sơn - Đội Công tác Phòng Cháy

công an TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chị: 161, Phạm Văn Thuận, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 8820999​

Email:  congan@dongnai.gov.vn

Website: congan.dongnai.gov.vn​
® Ghi rõ nguồn "congan.dongnai.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.​​