Thứ 6 - 26/02/2016
​Công an nhân dân "Vì nước quên thân vì dân phục vụ " - "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" - "Chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ".
Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai: Dấu ấn một nhiệm kỳ
Trong không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhìn lại nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã qua, Đảng bộ Công an tỉnh đã tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đến thăm và làm việc với Công an tỉnh
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đến thăm và làm việc với Công an tỉnh

CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG LÀ NHIỆM VỤ THEN CHỐT
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, từ đó cán bộ, đảng viên toàn lực lượng kịp thời nắm bắt các chủ trương, đường lối về công tác xây dựng Đảng, đề ra những giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Hàng năm, Đảng ủy Công an tỉnh đều ban hành nghị quyết lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy vai trò nêu gương, để cao trách nhiệm của người đứng đầu, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra.
Đồng chí Đinh Quốc Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bức trướng cho Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020
Đồng chí Đinh Quốc Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bức trướng cho Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đồng chí Nguyễn Phú Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Cao Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa, trao Thư khen cho Công an tỉnh
Đồng chí Nguyễn Phú Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Cao Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa, trao Thư khen cho Công an tỉnh

Đảng ủy Công an tỉnh đã coi trọng và tổ chức nhiều đợt sinh hoạt, hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động nhất là phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hộ Chí Minh”, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”, từ đó nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên nhất là vai trò, trách nhiệm trong phục vụ Đảng, phục vụ Nhân dân. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ chiến sỹ, kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc và động viên cán bộ chiến sỹ yên tâm công tác, tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đảng ủy Công an tỉnh đã đổi mới công tác thi đua khen thưởng nhất là việc xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, qua đó tạo động lực khuyến khích, động viên cán bộ chiến sỹ hăng hái thi đua lập công. Nhiệm kỳ qua, đã có 5.217 lượt tập thể và 17.043 lượt cá nhân đạt thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng.
Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng,
Thứ trưởng Bộ Công an chụp hình lưu niệm với đại biểu dự Hội nghị giao ban công tác Đảng và chính trị tư tưởng 6 tháng đầu năm 2020 do Công an Đồng Nai đăng cai tổ chức
Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng,
Thứ trưởng Bộ Công an chụp hình lưu niệm với đại biểu dự Hội nghị giao ban công tác Đảng và chính trị tư tưởng 6 tháng đầu năm 2020 do Công an Đồng Nai đăng cai tổ chức

Đồng chí Trần Văn Vĩnh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Trần Trung Nhân - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến
Đồng chí Trần Văn Vĩnh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Trần Trung Nhân - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Bên cạnh đó, Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, từng bước nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đã ban hành tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ thường kỳ; định kỳ đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ để nhân rộng những chi bộ làm tốt, những chi bộ làm chưa tốt, từ đó chất lượng sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề được nâng lên, đảm bảo dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể. Do vậy, hàng năm có trên 85% tổ chức cơ sở đảng và trên 92% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác phát triển đảng viên mới được chú trọng từ khâu quy hoạch, bồi dưỡng tạo nguồn và tổ chức kết nạp. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Công an tỉnh đã kết nạp được 468 đảng viên mới.
Lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh cùng các sở, ngành dự Lễ chào cờ đầu năm của Công an tỉnh Đồng Nai
Lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh cùng các sở, ngành dự Lễ chào cờ đầu năm của Công an tỉnh Đồng Nai

Công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng được coi trọng, trong đó chú trọng công tác tự kiểm tra, giám sát nhất là kiểm tra, giám sát chuyên đề, gắn với việc giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý đội ngũ cán bộ đảng viên. Nhiệm kỳ qua, đã kiểm tra 295 lượt tổ chức cơ sở đảng; giám sát 24 cuộc với 27 lượt tổ chức đảng và 18 cấp ủy viên các cấp. Qua đó kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, thiếu sót để chấn chỉnh, xử lý, thi hành kỷ luật các tập thể, cá nhân sai phạm, góp phần xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai trong sạch, vững mạnh.
Đồng chí Cao Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị tại Đảng bộ Công an tỉnh
Đồng chí Cao Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị tại Đảng bộ Công an tỉnh

CÁN BỘ LÀ CÁI GỐC CỦA MỌI CÔNG VIỆC
Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị và chủ trương bố trí, sắp xếp cán bộ theo hướng “Bộ tỉnh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” của Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Công an tỉnh đã đổi mới tư duy trong lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là tư duy hệ thống, có tầm nhìn xa, quyết sách phù hợp. Với sự vô tư, công tâm, khách quan, Đảng ủy Công an tỉnh đã tạo ra sự thống nhất, đồng thuận trong nội bộ, sự ủng hộ của cả hệ thống chính trị, tạo sức mạnh tổng hợp mạnh mẽ, từ đó đã rà soát, sắp xếp, điều chỉnh, kiện toàn đội ngũ cán bộ tại các đơn vị, Công an cấp huyện đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn, theo phương châm “vì việc mà bố trí người”, phù hợp với năng lực, sở trường cũng như chuyên môn được đào tạo, gắn với tạo điều kiện cho cán bộ đảng viên được công tác, được làm việc tại cơ sở. Từ cách làm trên, tổ chức bộ máy của Công an tỉnh đã giảm được 20 đầu mối đơn vị cấp phòng và 88 đơn vị đầu mối cấp đội, điều động gần 600 cán bộ chiến sỹ tại Công an tỉnh đến công tác tại Công an cấp huyện, cấp xã, từng bước điều chỉnh biên chế theo quy định của Bộ Công an là: Công an cấp tỉnh là 35%, Công an cấp huyện là 35% và Công an cấp xã là 30%.
Đồng chí Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác bảo đảm ANTT và XDLL Công an tỉnh trên địa bàn
Đồng chí Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác bảo đảm ANTT và XDLL Công an tỉnh trên địa bàn

Bên cạnh đó, Đảng ủy Công an tỉnh cũng đã tăng cường siết chặt kỷ luật kỷ cương, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân của cán bộ, đảng viên, xây dựng nội bộ trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất cao. Thực tế thời gian qua cho thấy, việc chấn chỉnh, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên sai phạm không làm giảm vị thế, uy tín của lực lượng Công an tỉnh, mà ngược lại càng khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, bản lĩnh, sức mạnh của kỷ luật, kỷ cương và nâng cao uy tín của lực lượng Công an tỉnh, củng cố vững chắc niềm tin yêu của các cấp ủy đảng, chính quyền và quần chúng nhân dân đối với lực lượng Công an.
Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ chỉ huy cấp Đội theo Đề án tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ chỉ huy cấp Đội theo Đề án tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

AN NINH CHỦ ĐỘNG, NỖ LỰC GIỮ BÌNH YÊN ĐỊA BÀN
Quán triệt tư tưởng “An ninh chủ động”, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công an tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; giải quyết hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh và nguy cơ gây mất an ninh trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm. Điểm nhấn quan trong trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là Đảng ủy Công an tỉnh đã tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 03/01/2018 về “tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự góp phần xây dựng xã hội an toàn tại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, lấy Nghị quyết trên làm xương sống, trọng tâm trong triển khai toàn diện tất cả các mặt công tác của Công an tỉnh.
Lãnh đạo Công an tỉnh tiếp Toà Giám mục Xuân Lộc đến thăm và chúc Tết Công an tỉnh
Lãnh đạo Công an tỉnh tiếp Toà Giám mục Xuân Lộc đến thăm và chúc Tết Công an tỉnh

Đ/c Đại tá Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh chụp ảnh lưu niệm với chức sắc Tòa Giám mục Xuân Lộc
Đ/c Đại tá Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh chụp ảnh lưu niệm với chức sắc Tòa Giám mục Xuân Lộc

Đã xây dựng và triển khai các phương án phòng chống gây rối an ninh trật tự, bạo loạn khủng bố theo phương châm “bốn tại chỗ”, kết hợp chặt chẽ giữ thế trận an ninh nhân dân với quốc phòng toàn dân, sự phối hợp với các lực lượng Quân đội nhân dân, sự vào cuộc tích cực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, do vậy, đã xử lý có hiệu quả việc lợi dụng sự cố môi trường biển ở một số tỉnh Miền Trung và phản đối dự thảo Luật đơn vị hành chính đặc biệt, Luật an ninh mạng, không để hình thành điểm nóng phức tạp về an ninh, trật tự; xác minh, đấu tranh bóc gỡ, xử lý hàng trăm đối tượng là thành viên, cơ sở nội địa của các tổ chức phản động lưu vong, hội nhóm xã hội dân sự chống đối, không để đột biến bất ngờ, khủng bố phá hoại, hình thành các tổ chức chính trị đối lập trên địa bàn.
Các lực lượng chức năng diễn tập khu vực phòng thủ
Các lực lượng chức năng diễn tập khu vực phòng thủ

QUYẾT LIỆT TẤN CÔNG TRẤN ÁP CÁC LOẠI TỘI PHẠM
Công an tỉnh ra quân tấn công trấn áp tội phạm Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
Công an tỉnh ra quân tấn công trấn áp tội phạm Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Song song với việc giữ vững an ninh quốc gia, công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội cũng được Đảng ủy Công an Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo thường xuyên, tạo chuyển biến tích cực; các chỉ tiêu về phòng, chống tội phamh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đảng ủy Công an tỉnh đã mở hàng chục đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đánh trúng, đánh mạnh vào các loại tội phạm hình sự nguy hiểm và tệ nạn xã hội, làm tan rã hàng trăm băng, ổ, nhóm tội phạm, tội phạm hoạt động “tín dụng đen”, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, triệt xóa hàng trăm tụ điểm đánh bạc và tổ chức đánh bạc, mang lại sự bình yên cho quần chúng nhân dân. Tội phạm hình sự được kiềm giảm trung bình 3,66% về số vụ qua hàng năm; từng bước nâng cao tỉ lệ điều tra, khám phá các vụ án, tỉ lệ điều tra khám phá án đạt 78,8%, cao hơn nhiệm kỳ trước 7,73%; nhanh chóng điều tra làm rõ các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, đồng thời nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; chấn chỉnh khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác điều tra, xử lý án, đảm bảo yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, với phương châm “thượng tôn pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không để oan, sai và vi phạm pháp luật”.
Nhóm đối tượng trong băng nhóm Loan cá cưỡng đoạt tài sản, cho vay lãi nặng khu vực xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu bị triệt xóa
Nhóm đối tượng trong băng nhóm Loan cá cưỡng đoạt tài sản, cho vay lãi nặng khu vực xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu bị triệt xóa

Triệt phá tụ điểm đá gà trên đồi tràm tại huyện Trảng Bom
Triệt phá tụ điểm đá gà trên đồi tràm tại huyện Trảng Bom

Công an tỉnh triệt xóa tụ điểm sử dụng ma túy tại Bar Cosmo
Công an tỉnh triệt xóa tụ điểm sử dụng ma túy tại Bar Cosmo

Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, kinh tế và môi trường cũng đạt được nhiều kết quả tích cực; đã chủ động xác lập đấu tranh nhiều chuyên án, khám phá hàng ngàn đối tượng phạm tội về ma túy; hàng năm số vụ phát hiện tội phạm ma túy tăng trung bình 7,35% so với năm trước, lập hồ sơ để quản lý, giáo dục và đưa hàng ngàn đối tượng đi cai nghiện ma túy dưới nhiều hình thức, đồng thời phối hợp với các ngành chức năng tổ chức cai nghiện, hỗ trợ vốn, cảm hóa giáo dục các đối tượng nghiện ma túy tại cộng đồng dân cư.
Đối tượng Vũ Hoàng Nam tàng trữ, vận chuyển 19 bánh Heerroin và 08 kg ma túy đá bị Công an tỉnh bắt quả tang ngày 30/7/2020
Đối tượng Vũ Hoàng Nam tàng trữ, vận chuyển 19 bánh Heerroin và 08 kg ma túy đá bị Công an tỉnh bắt quả tang ngày 30/7/2020

Công an tỉnh triệt xóa cơ sở sản xuất nước ngọt Number One giả có quy mô lớn, liên tỉnh
Công an tỉnh triệt xóa cơ sở sản xuất nước ngọt Number One giả có quy mô lớn, liên tỉnh

Công an tỉnh bắt quả tang Công ty Chinwell chôn lấp chất thải, xả nước thải nguy hại trong khuôn viên Công ty
Công an tỉnh bắt quả tang Công ty Chinwell chôn lấp chất thải, xả nước thải nguy hại trong khuôn viên Công ty

NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI, VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ
Trên lĩnh vực quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo nâng cao công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phục vụ tốt hơn yêu cầu chính đáng của Nhân dân, mang lại sự hài lòng cho tổ chức và nhân dân, đồng thời phát huy vai trò của công tác quản lý hành chính trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, không để tội phạm lợi dụng hoạt động. Do vậy, trong nhiệm kỳ vừa qua, chỉ số cải cách hành chính của Công an Đồng Nai đạt loại xuất sắc, là một trong số ít các tỉnh duy trì vị thế dẫn đầu nhiều năm liên tục của Công an toàn quốc.
Công an tỉnh bắt giữ đối tượng vận chuyển 350kg pháo nổ trong dịp Tết Canh Tý 2020
Công an tỉnh bắt giữ đối tượng vận chuyển 350kg pháo nổ trong dịp Tết Canh Tý 2020

Công an tỉnh ra mắt 182 trang Zalo phục vụ công tác cải cách hành chính
Công an tỉnh ra mắt 182 trang Zalo phục vụ công tác cải cách hành chính

Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cũng đạt được nhiều kết quả tích cực; công tác tuyên truyền, hướng dẫn và tuần tra kiểm soát, xử lý sai phạm trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông được chú trọng, do vậy, tai nạn giao thông năm sau được kéo giảm so với năm trước trên cả 03 tiêu chí, trung bình hàng năm giảm 8,67% về số vụ, giảm 10,6% về số người chết và giảm 9,78% về số người bị thương. Bên cạnh đó, công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đạt hiệu quả cao; chủ động xây dựng các phương án phòng cháy, chữa cháy và tăng cường kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, kịp thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót về phòng cháy, chữa cháy. Duy trì tốt công tác bảo vệ, tuần tra vũ trang, huấn luyện và diễn tập các phương án, nâng cao khả năng chiến đấu của lực lượng Cảnh sát bảo vệ cơ động, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống.
Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông
Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Các lực lượng Công an tỉnh diễn tập cứu hộ cứu nạn trên sông
Các lực lượng Công an tỉnh diễn tập cứu hộ cứu nạn trên sông

Cán bộ chiến sỹ phòng Cảnh sát bảo vệ và Cơ động biễu diễn võ thuật tại Đại hội Thể dục thể thao Công an tỉnh
Cán bộ chiến sỹ phòng Cảnh sát bảo vệ và Cơ động biễu diễn võ thuật tại Đại hội Thể dục thể thao Công an tỉnh

XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC LÀ BIỆN PHÁP XUYÊN SUỐT
Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng và chung sức xây dựng nông thôn mới tại các địa bàn trọng điểm, khu công nghiệp, địa bàn có đông tín đồ các tôn giáo. Quan tâm củng cố, xây dựng và nâng cao hiệu quả các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, làm cơ sở để xây dựng các khu dân cư, ấp, xã an toàn về an ninh, trật tự. Đến nay, toàn tỉnh có 42 mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải trong các khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, trong đó nổi bật là mô hình “Quỹ doanh nhân với an ninh, trật tự” đã vận đọng trên 300 cá nhân, tổ chức ủng hộ được gần 9,5 tỉ đồng, cho gần 700 trường hợp đang quản lý giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người chấp hành xong án phạt tù vay với số tiền xoay vòng gần 21 tỉ đồng, góp phần quan trọng trong phòng ngừa tái phạm tội.
Lãnh đạo Công an tỉnh trao vốn Quỹ doanh nhân với ANTT cho người hoàn lương trên địa bàn
Lãnh đạo Công an tỉnh trao vốn Quỹ doanh nhân với ANTT cho người hoàn lương trên địa bàn

Trong nhiệm kỳ qua, đã tổ chức tuyên truyền được gần 12.000 lượt với trên 1,6 triệu lượt người tham dự, phát hàng trăm ngàn băng đĩa, cuốn tài liệu, hàng triệu tờ rơi. Xây dựng hàng trăm chương trình truyền hình an ninh trật tự với hàng chục ngàn bài viết phản ánh gương người tốt, việc tốt, có giá trị tuyên truyền cao, từ đó người dân đã tin tưởng cung cấp gần 10.000 tin có giá trị trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Bên cạnh đó, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh hàng ngày đã thu hút hàng vạn lượt người xem, phản ánh chân thực hoạt động của lực lượng Công an, đồng thời tuyên truyền, giáo dục phát luật, cảnh báo các nguy cơ, phương thức, thủ đoạn, nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân, từ đó tích cực cùng với lực lượng Công an đấu tranh phòng chống tội phạm ngay tại địa bàn cơ sở.
Lãnh đạo Công an tỉnh trao thư khen của Bộ trưởng Công an cho anh Hoàng Quốc Sự, Công an viên xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc về hành động dũng cảm trong truy bắt tội phạm
Lãnh đạo Công an tỉnh trao thư khen của Bộ trưởng Công an cho anh Hoàng Quốc Sự, Công an viên xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc về hành động dũng cảm trong truy bắt tội phạm

ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA VĂN NGHỆ, THỂ DỤC THỂ THAO, HƯỚNG VỀ CƠ SỞ, CHUNG SỨC VÌ CỘNG ĐỒNG
Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công an tỉnh đã thường xuyên chăm lo, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ được học tập, phát huy khả năng sáng tạo, rèn luyện, phát triển; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hướng về cơ sở, chung sức vì cộng đồng với nòng cốt, hạt nhân tích cực là thanh niên, phụ nữ. Do vậy, hoạt động phong trào, đoàn, hội đã có sự chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia, có nhiều hoạt động sáng tạo, phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của tổ chức và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị. Đã trao tặng 354 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, 1.190 suất học bổng, 1.360 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó, 30.274 phần quà, 82 con giống, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 11.700 người; nạo vét, kiên cố hóa 1,93km kênh mương, bê tông hóa trên gần 4km đường, với tổng giá trị gần 90 tỉ đồng. Những hoạt động trên đã làm sinh động, thiết thực, ý nghĩa, góp phần vun đắp sâu đậm nghĩa tình quân dân với Đảng.
Đồng chí Thái Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự Diễn đàn thanh niên, phụ nữ Công an tỉnh xung kích tham gia bảo vệ nền tảng tư tường của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới
Đồng chí Thái Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự Diễn đàn thanh niên, phụ nữ Công an tỉnh xung kích tham gia bảo vệ nền tảng tư tường của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Đồng chí Đại tá Vũ Hồng Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa tri ân đồng chí Phan Đức Mạnh, bị thương nặng khi tham gia phòng chống đua xe trái phép
Đồng chí Đại tá Vũ Hồng Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa tri ân đồng chí Phan Đức Mạnh, bị thương nặng khi tham gia phòng chống đua xe trái phép

HẬU CẦN CHỦ ĐỘNG
Với phương châm “hậu cần chủ động” “đi trước một bước”, Đảng ủy Công an tỉnh đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác hậu cần, thực hiện công khai, dân chủ trong quản lý và phân bổ ngân sách, vật tư, phương tiện, ưu tiên cho các đơn vị cơ sở, đơn vị trực tiếp chiến đấu. Quan tâm đầu tư, xây dựng, nâng cấp trụ sở của các đơn vị theo hướng đồng bộ, khang trang hơn, đảm bảo nhu cầu sinh hoạt và chiến đấu của cán bộ chiến sỹ. Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sỹ, bảo đảm y tế phục vụ các yêu cầu đột xuất.
Đ/c Đại tá Trần Tiến Đạt - Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng một số đại diện các đơn vị nghiêp vụ tiếp nhận 02 xe rào chắn
Đ/c Đại tá Trần Tiến Đạt - Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng một số đại diện các đơn vị nghiêp vụ tiếp nhận 02 xe rào chắn

Đ/c Đại tá Đỗ Hữu Tuyến - Phó Cục trưởng Cục H03 bàn giao ca nô vỏ nhôm cho đại diện Công an Đồng Nai
Đ/c Đại tá Đỗ Hữu Tuyến - Phó Cục trưởng Cục H03 bàn giao ca nô vỏ nhôm cho đại diện Công an Đồng Nai

CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP VÀ NHÂN DÂN TIN TƯỞNG, KHEN NGỢI
Có thể thấy, những thành tích mà lực lượng Công an Đồng Nai đạt được trong 5 năm qua đã tạo nên dấu ấn rực rỡ, là minh chứng khẳng định cho sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy và sự sáng tạo của toàn Đảng bộ Công an tỉnh. Với những phương pháp mới, cách làm hay, sáng tạo, Công an tỉnh đã nhiều lần được Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Thư động viên, khen ngợi; được quần chúng nhân dân ủng hộ, tin tưởng, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường ổn định, xây dựng xã hội an ninh, an toàn phục vụ phát triển kinh tế của
địa phương.
Đại tướng Tô Lâm cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm
với các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh nhân chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Nai
Đại tướng Tô Lâm cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm
với các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh nhân chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Nai

Đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an thăm, làm việc tại Công an tỉnh
Đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an thăm, làm việc tại Công an tỉnh

QUYẾT TÂM TRƯỚC NHIỆM KỲ MỚI
Lãnh đạo tỉnh thăm, động viên lực lượng Công an tỉnh
Lãnh đạo tỉnh thăm, động viên lực lượng Công an tỉnh

Kế thừa và phát huy thành quả đạt được, thời gian tới dự báo tình hình an ninh, trật tự sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra rất nhanh; các vụ tranh chấp khiếu kiện, tình hình tội phạm có xu hướng phức tạp và nghiêm trọng hơn, cùng với đó là diễn biến ngày càng khó lường của thiên tai, dịch bệnh. Thực trạng đó đặt ra cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Công an tỉnh trong thời gian tới hết sức nặng nề, khó khăn, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị cùng với sự vào cuộc của toàn dân, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt.
Tỉnh ủy, UBND tỉnh dự lễ khen thưởng lực lượng Công an
Tỉnh ủy, UBND tỉnh dự lễ khen thưởng lực lượng Công an

Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ là mốc son chói lọi trong lịch sử Công an Đồng Nai, với sức mạnh mới, khí thế mới, vận hội mới; với sứ mệnh xây dựng Công an Đồng Nai có kỷ luật, kỷ cương, có quân phong quân kỷ, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, quyết tâm đưa Công an Đồng Nai lên chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, xung kích trên mặt trận đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; góp sức cùng xây dựng tỉnh Đồng Nai ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai.
TTCH

công an TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chị: 161, Phạm Văn Thuận, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 8820999​

Email:  congan@dongnai.gov.vn

Website: congan.dongnai.gov.vn​
® Ghi rõ nguồn "congan.dongnai.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.​​