Thứ 6 - 26/02/2016
​Công an nhân dân "Vì nước quên thân vì dân phục vụ " - "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" - "Chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ".
Hội thảo khoa học quốc gia "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên CAND trong tình hình mới"
Sáng 29/6, tại Hà Nội, Bộ Công an và Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên CAND trong tình hình mới". Chủ trì hội thảo, ngoài đồng chí Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo hội thảo còn có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Hà Nội đến Công an 63 tỉnh thành trong cả nước. cùng dự tại điểm cầu Đồng Nai có các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương.
Các đồng chí trong Ban lãnh đạo Công an tỉnh tham dự hội thảo qua hệ thống trực tuyến tại điểm cầu Đồng Nai.
Các đồng chí trong Ban lãnh đạo Công an tỉnh tham dự hội thảo qua hệ thống trực tuyến tại điểm cầu Đồng Nai.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi xung quanh các nội dung chính: Nêu gương của cán bộ, đảng viên; Phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Cán bộ, đảng viên CAND thực hành nêu gương trong thực thi chức trách nhiệm vụ; Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên CAND trong tình hình mới.
Đại tá, TS. Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai phát biểu tham luận tại hội thảo
Đại tá, TS. Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai phát biểu tham luận tại hội thảo

Phát biểu tham luận tại buổi hội thảo, Đại tá, TS. Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho rằng: Công an Đồng Nai bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Được sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai từng bước được kiện toàn đã đổi mới công tác chỉ đạo điều hành. Trước diễn biến phức tạp của tình hình an ninh, trật tự, thực hiện mệnh lệnh của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an về đấu tranh triệt xóa các băng nhóm tội phạm, Công an Đồng Nai đã huy động toàn bộ sức mạnh của cấp ủy đảng trong hệ thống chính trị của tỉnh cùng vào cuộc. Đồng thời rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, luân chuyển CBCS theo phương châm "vì việc mà bố trí người"; thường xuyên tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và nhân dân dưới nhiều hình thức.
Với tinh thần quyết liệt nêu gương của từng đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh, trước khí thế tấn công, trấn áp mạnh mẽ tội phạm và những sáng kiến mới, cách làm hay của CBCS, chỉ trong thời gian ngắn tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, tội phạm hình sự giảm mạnh, kịp thời xử lý, trấn áp các hành vi vi phạm pháp luật, không để phát sinh phức tạp; tỷ lệ điều tra khám phá án đều vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao; các đối tượng hình sự cộm cán giảm rõ rệt, không còn lộng hành, được cấp ủy, chính quyền và quần chúng nhân dân tin tưởng, khen ngợi. Ghi nhận trách nhiệm nêu gương của CBCS Công an tỉnh, lần đầu tiên trong nhiều năm qua, tính từ đầu năm 2020 đến nay, Công an tỉnh Đồng Nai vinh dự được lãnh đạo Bộ Công an gửi 3 Thư khen, 7 Quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân; được Tỉnh ủy Đồng Nai 3 lần gửi Thư khen, UBND tỉnh 3 lần tặng Bằng khen đột xuất...
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội thảo
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội thảo

Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, hội thảo đã góp phần làm sáng tỏ và thống nhất một số vấn đề về nhận thức lý luận, thực tiễn trong việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên CAND trong tình hình mới
Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, thời gian tới, tình hình chính trị-an ninh thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo. An ninh phi truyền thống tiếp tục đặt ra nhiều thách thức đối với các quốc gia trong đó có Việt Nam. Các thế lực thù địch, phản động và số chống đối chính trị sẽ triệt để lợi dụng công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII, các sự kiện chính trị trọng đại, các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự để gia tăng các hoạt động chống phá manh động, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đàng, Nhà nước, sức nặng nề.
Trong khi đố, “bốn nguy cơ” mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn còn tồn tại, đặt ra yêu cầu rất lớn đối với cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ, đảng viên CAND phải thật sự phát huy vai trò nêu gương, vững vàng về chính trị, tư tưởng, tăng cường tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống, phát huy tinh thần ‘‘thượng tôn pháp luật” phục vụ nhân dân.
Các đại biểu theo dõi tại điểm cầu Đồng Nai
Các đại biểu theo dõi tại điểm cầu Đồng Nai

Để kết quả hội thảo đi vào thực tiễn, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và các đơn vị chức năng tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến tham luận, đóng góp của các đại biểu, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện báo cáo kết quả hội thảo để báo cáo Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an phục vụ công tác lãnh đạo, chi huy các mặt công tác Công an trong tình hình mới.
Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đấy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chỉ Minh” gắn với thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” tới toàn thể cán bộ, đảng viên; đánh giá đầy đủ kết quả thực hiện nội dung Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25-10-2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Quy định số 01-QĐ/ĐƯCA-X03, ngày 28-1-2019 của Đảng uỷ Công an Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên CAND trong các đợt sinh hoạt chi bộ.
Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chủ động phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn biểu hiện mơ hồ về chính trị, dao động, giảm sút lòng tin; những biểu hiện hữu khuynh, mất cảnh giác; vi phạm điều lệnh, quy trình, quy chế công tác; tác phong làm việc thụ động, xa rời thực tiễn và cơ sở.
"Xử lý nghiêm các trường hợp là cán bộ, đảng viên CAND vi phạm chuẩn mực đạo đức, pháp luật. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tồ chức cơ sờ đảng hằng năm. Chủ động phối hợp với cấp ủy địa phương để quàn lý, kiểm tra, giám sát, nhận xét, đánh giá đảng viên Công an thực hiện nghĩa vụ công dân tại nơi cư trú" - Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.
Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền sâu rộng về gương “người tốt”, “việc tốt”, mưu trí, dũng cảm, có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và xây dựng lực lượng CAND. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân đi đầu trong công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn công tác Công an, những sáng kiến trong cải cách thủ tục hành chính phục vụ nhân dân, đặc biệt là những gương điển hình tiên tiến “4 cùng” với nhân dân (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào) ở các miền biên giới, hải đảo.
Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ: "Phát huy tinh thần trách nhiệm nêu gương, tính tiền phong, gương mẫu, cán bộ, đảng viên trong toàn lực lượng CAND quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu của toàn Đảng và toàn dân ta"…
Đình Biên

công an TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chị: 161, Phạm Văn Thuận, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 8820999​

Email:  congan@dongnai.gov.vn

Website: congan.dongnai.gov.vn​
® Ghi rõ nguồn "congan.dongnai.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.​​