Thứ 6 - 26/02/2016
​Công an nhân dân "Vì nước quên thân vì dân phục vụ " - "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" - "Chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ".
Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Trong tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại, gia đình luôn có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng. Gia đình là yếu tố cấu thành xã hội, là tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng, giáo dục nhân cách con người.Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình”. Do đó, quan tâm, chăm lo xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc là trách nhiệm của toàn xã hội trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế
Trải qua suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Những giá trị truyền thống quý báu như: Lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách... đã được gia đình Việt Nam giữ gìn, vun đắp và phát huy.
Qua nhiều thời kỳ phát triển, cấu trúc và quan hệ trong gia đình Việt Nam có những thay đổi, nhưng chức năng cơ bản của gia đình vẫn còn tồn tại và gia đình luôn là một nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Đối với lực lượng CAND nói chung, Công an Đồng Nai nói riêng, gia đình CBCS có vai trò quan trọng góp phần giúp lực lượng Công an các cấp thực hiện tốt hơn vai trò nòng cốt trong bảo vệ ANQG và giữ gìn TTATXH, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Mỗi gia đình CBCS Công an tỉnh là hậu phương Công an vững chắc kịp thời khích lệ động viên CBCS không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Lễ tuyên dương Gia đình CBCS Công an Đồng Nai tiêu biểu năm 2014
Lễ tuyên dương Gia đình CBCS Công an Đồng Nai tiêu biểu năm 2014
Trong thời gian qua, quán triệt tinh thần Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư, các văn bản liên quan của Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/ĐUCA về “Công tác gia đình và chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình trong Công an Đồng Nai”.
Trong đó, đề ra 05 mục tiêu cụ thể: (1) Gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá nơi cư trú, (2) Mỗi cặp vợ chồng có 01 hoặc 02 con, không sinh con thứ 3, (3) Không có tình trạng bạo hành gia đình, (4) Gia đình không bị các tệ nạn xã hội xâm nhập, (5) Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của các thành viên trong gia đình để xây dựng gia đình hạnh phúc, ổn định.
Chỉ đạo Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em Công an tỉnh xây dựng nhiều kế hoạch, chương trình về công tác gia đình và trẻ em cụ thể phù hợp với nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn: Chương trình công tác Gia đình và trẻ em định kỳ hàng năm; Kế hoạch triển khai các hoạt động nhân Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam hàng năm; Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trong Công an Đồng Nai đến 2020, tầm nhìn 2030; Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến 2020”; Kế hoạch thực hiện Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020; Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020.
Công an tỉnh đã phối hợp với Hội LHPN tỉnh ký ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết liên tịch 01/2002/NQLT về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và các tệ nạn xã hội”, sơ tổng kết các chuyên đề theo quy định nhằm kịp thời đánh giá kết quả thực hiện và đưa ra các giải pháp hữu hiệu ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình CBCS Công an và các gia đình trên địa bàn tỉnh.
Hội nghị biểu dương Gia đình Công an Đồng Nai tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018
Hội nghị biểu dương Gia đình Công an Đồng Nai tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018
Bên cạnh đó, cấp ủy, lãnh đạo các cấp trong Công an tỉnh luôn quan tâm, tổ chức nhiều hoạt động phong phú, sinh động góp phần giáo dục đời sống gia đình, thu hút đông đảo gia đình CBCS tham gia như: Cuộc thi viết “Vì một mái ấm bình yên”, Hội thi “Người đàn ông vào bếp”, Hội thi “Gia đình - Điểm tựa vững chắc”, Hội nghị tuyên dương, giao lưu “Gia đình Công an Đồng Nai tiêu biểu”, sinh hoạt chuyên đề: “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”, “Vai trò gia đình thời kỳ hội nhập”, “Giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm” …
 ​Lễ tổng kết trao giải cuộc thi viết - vẽ "Con yêu cha, mẹ - Chiến sĩ Công an Đồng Nai" 
Qua các hoạt động, đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho cán bộ, đảng viên trong Công an tỉnh, tạo môi trường tốt để CBCS gắn bó, chia sẻ, động viên nhau nỗ lực vượt khó vươn lên trong công tác và xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Ngoài ra, CBCS luôn được quan tâm, chăm lo đầy đủ, kịp thời về chính sách gia đình: Hàng năm 100% CBCS được hưởng chế độ về khám, chữa bệnh; được cung cấp thông tin, giáo dục, tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản; 100% phụ nữ Công an tỉnh được đảm bảo chế độ thai sản; CBCS nữ có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi được nghỉ một ngày 60 phút trong thời gian làm việc để chăm sóc con nhỏ; xây tặng “Nhà nghĩa tình đồng đội” cho CBCS có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện tốt chế độ thăm hỏi, ốm đau, từ trần cho CBCS và thân nhân; chế độ nghỉ mát, nghỉ dưỡng hàng năm (CBCS được kèm người thân trong gia đình)…
Trong thời gian qua, Công an tỉnh đã hỗ trợ xây tặng 80 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho CBCS có hoàn cảnh khó khăn, trợ cấp khó khăn đột xuất cho hàng trăm lượt CBCS với tổng kinh phí gần 10 tỉ đồng từ nguồn “Quỹ nghĩa tình đồng đội” do CBCS Công an tỉnh đóng góp. Ngoài ra, đã tổ chức tuyên dương, trao học bổng 10.804 lượt CBCS có thành tích học giỏi - sống tốt, vượt khó học giỏi với tổng kinh phí trên 2 tỉ đồng từ nguồn “Quỹ Khuyến học” của Công an tỉnh. Đề xuất Bộ Công an hỗ trợ cho 207 lượt con CBCS có hoàn cảnh đặc biệt với tổng kinh phí 103.500.000 đồng từ nguồn “Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND”... Các hoạt động trên đã phần nào đáp ứng được yêu cầu vật chất, tinh thần cho CBCS và gia đình, kịp thời động viên CBCS yên tâm công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
 
 
 
Các gia đình tham gia Ngày hội Gia đình CBCS Công an Đồng Nai năm 2020
Các gia đình tham gia Ngày hội Gia đình CBCS Công an Đồng Nai năm 2020
Ngoài ra, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em - các thế hệ tương lai của đất nước luôn được các cấp ủy Đảng quan tâm sâu sắc. Hàng năm, tổ chức nhiều hoạt động phong phú cho con CBCS nhân dịp Tháng hành động vì trẻ em, ngày Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu, hè, như: Hội thi “Kể chuyện về Bác Hồ”, biểu diễn thời trang chủ đề “Cho hành tinh chúng em mãi xanh”, Thi viết - vẽ “Con yêu cha, mẹ - Chiến sĩ Công an Đồng Nai”, Thi bơi lội; tổ chức ẩm thực, liên hoan văn nghệ thiếu nhi; Tuyên truyền về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em, tổ chức Tuyên dương con CBCS học giỏi - sống tốt. Bên cạnh đó, luôn duy trì trang thông tin phụ nữ trên Website Công an tỉnh nhằm cung cấp các thông tin về giáo dục, tư vấn sức khỏe sinh sản, tổ chức cuộc sống gia đình, chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, kiến thức nuôi dạy con.
Tuyên dương con CBCS “Học giỏi - Sống tốt” năm 2018
Tuyên dương con CBCS “Học giỏi - Sống tốt” năm 2018
Bên cạnh đó, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh còn duy trì mô hình “Góp vốn xoay vòng” do các chị em đóng góp nhằm hỗ trợ, giải quyết khó khăn đột xuất hoặc mua sắm vật dụng gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống. Mô hình này đã thu hút nhiều CBCS nam cùng tham gia. Trong thời gian qua, các cấp Hội đã tiết kiệm gần 10 tỉ đồng. Đây là những việc làm thiết thực góp phần xây dựng xây dựng gia đình CBCS Công an Đồng Nai “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc” phù hợp với yêu cầu phát triển của gia đình Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 
 
Chương trình “Đêm hội trăng rằm” và ‘Ngày hội thiếu nhi” cho con CBCS được tổ chức hàng năm
Chương trình “Đêm hội trăng rằm” và ‘Ngày hội thiếu nhi” cho con CBCS được tổ chức hàng năm
Để từng gia đình CBCS Công an Đồng Nai là hạt nhân tốt của xã hội, bên cạnh sự quan tâm của các cấp ủy đảng và lãnh đạo, từng CBCS và gia đình đã luôn ý thức chăm lo, vun đắp gia đình mình. Các thành viên luôn sống có trách nhiệm, hòa thuận, yêu thương và chia sẻ. Qua khảo sát, hàng năm có từ 98% trở lên gia đình CBCS Công an tỉnh được công nhận “Gia đình văn hóa”, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền, kính trên nhường dưới; con CBCS chăm ngoan học giỏi, luôn vâng lời ông bà, cha mẹ, thầy cô; tỉ lệ các cháu có thành tích học tập tốt năm sau cao hơn năm trước. Từ đó, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai đất nước. 

Gia đình – hai tiếng vô cùng thiêng liêng và ấm áp. Gia đình chính là cội nguồn yêu thương trong mỗi con người chúng ta. Gia đình CBCS Công an Đồng Nai luôn là điểm tựa vững chắc để từng CBCS an tâm công tác, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Hội Phụ nữ Công an tỉnh

công an TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chị: 161, Phạm Văn Thuận, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 8820999​

Email:  congan@dongnai.gov.vn

Website: congan.dongnai.gov.vn​
® Ghi rõ nguồn "congan.dongnai.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.​​