Thứ 6 - 26/02/2016
​Công an nhân dân "Vì nước quên thân vì dân phục vụ " - "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" - "Chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ".
Thống Nhất: Công tác phát triển Đảng đối với chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân
Công tác phát triển Đảng viên mới là một nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Công tác phát triển Đảng viên là nhằm tăng thêm nguồn sinh lực mới cho Đảng, trẻ hóa đội ngũ Đảng viên và đảm bảo sự kế thừa về lực lượng chính trị trong đấu tranh cách mạng, thực hiện nhiệm vụ công tác của lực lượng Công an nhân dân.
Đoàn Thanh niên Công an huyện Thống Nhất với đặc thù có đông số lượng chiến sĩ phục vụ có thời hạn, số lượng đoàn viên ưu tú để giới thiệu vào Đảng, nhiều đoàn viên trẻ có ý thức phấn đấu vươn lên, luôn nỗ lực để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đoàn viên là chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân đã được chọn lựa kỹ càng, qua nhiều khâu tuyển chọn về sức khỏe, trình độ năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, luôn lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Tuy nhiên, để công tác phát triển đảng thật sự có chất lượng, Chi bộ cần phải thực hiện tốt nhiều khâu, nhiều bước theo một qui trình chặt chẽ, nghiêm túc: từ tuyên truyền, giáo dục, tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đến giúp đỡ đảng viên dự bị trở thành chính thức, trong đó khâu tạo nguồn, bồi dưỡng, đối tượng kết nạp đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vì chỉ có tạo nguồn, bồi dưỡng tốt thì mới bổ sung được cho Đảng những đoàn viên ưu tú nhất, tiêu biểu nhất để đứng vào hàng ngũ của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo, uy tín và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.
Ngày 23/9/2014, Đảng uỷ Công an Trung ương có Hướng dẫn số 40-HD/ĐUCA hướng dẫn một số vấn đề về công tác phát triển đảng viên đối với chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân. Đảng uỷ Công an huyện đã phổ biến, quán triệt, thực hiện thống nhất trong Công an huyện. Theo hướng dẫn, khi xem xét kết nạp đảng viên đối với chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân, ngoài những tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 1, Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, phải đảm bảo các tiêu chuẩn cụ thể như: là đoàn viên ưu tú, cảm tình Đảng ít nhất một năm trở lên, đã được cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng nhận thức về Đảng, là đối tượng trong kế hoạch phát triển đảng của chi bộ, đảng bộ; thực sự tiêu biểu trong các phong trào thi đua của đơn vị và tổ chức đoàn thể quần chúng; được quần chúng tín nhiệm; gương mẫu, tự giác chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệnh Công an nhân dân và các quy định của cơ quan, đơn vị nơi đóng quân và nơi cư trú; chấp hành nghiêm chỉnh sự phân công và điều động của tổ chức; đấu tranh tự phê bình và phê bình thẳng thắn, trung thực; có ý thức xây đựng đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể quần chúng; xếp loại thi đua hàng năm đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến trở lên.
Chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân là cảm tình Đảng có thành tích đặt biệt xuất sắc trong công tác, chiến đấu, phòng chống thiên tai,... được tặng bằng khen, giấy khen của lãnh đạo Công an, uỷ ban nhân dân, các tổ chức đoàn, hội từ cấp quận, huyện và tương đương trở lên; năm liền kề trước đó xếp loại thi đua hoàn thành nhiệm vụ trở lên thì trong năm đó được xem xét kếp nạp vào Đảng; cảm tình Đảng được Bộ Công an, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng bằng khen trở lên, năm liền kề trước đó xếp loại thi đua hoàn thành nhiệm vụ trở lên thì có thể xem xét kết nạp ngay vào Đảng.
Đảng viên được kết nạp ngoài việc đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, còn phải nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu; có đạo đức, lối sống, phong cách, trình độ học vấn, năng lực đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Việc rà soát, công nhận cảm tình đảng, xây dựng kế hoạch kết nạp đảng ở chi bộ được thực hiện thường xuyên. Việc giao nhiệm vụ thử thách cảm tình đảng của chi bộ được thực hiện cụ thể, sát thực tế. Nêu cao trách nhiệm của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ cảm tình đảng phấn đấu vào đảng. Đảm bảo công tác tuyên truyền, giáo dục cho quần chúng đi vào chiều sâu, thu hút được đông đảo quần chúng tham gia. Hồ sơ đề nghị kết nạp đảng viên được thực hiện đúng thủ tục, công nhận đảng viên chính thức đảm bảo theo thời gian quy định.

Chi bộ Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an huyện Thống Nhất tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho số đoàn viên ưu tú là chiến sĩ phục vụ có thời hạn.
Chi bộ Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an huyện Thống Nhất tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho số đoàn viên ưu tú là chiến sĩ phục vụ có thời hạn.

Đoàn thanh niên Công an huyện thường xuyên duy trì, thực hiện tốt các phong trào, cam kết thi đua, các cuộc vận động trong Công an nhân dân, trọng tâm là tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11, ngày 18/4/2014 của Bộ Công an về “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Phối hợp với Huyện đoàn Thống Nhất thường xuyên tổ chức các phong trào phong phú, đa dạng nhân kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, của Ngành như 30/4, 19/8, 2/9, 20/11,… nhằm lôi cuốn được đông đảo sự tham gia của đoàn viên thanh niên, từ đó giới thiệu các quần chúng ưu tú vào Đảng.
Đoàn viên được kết nạp Đảng đọc lời tuyên thệ
Đoàn viên được kết nạp Đảng đọc lời tuyên thệ

Đảng viên là chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân dù được xét biên chế vào Ngành, hay hết thời hạn phục vụ về địa phương khi đã tự nguyện đứng trong hàng ngũ đội tiền phong của những người chiến sĩ cách mạng, dù ở đâu, lúc nào, trên cương vị gì, nhất là trong những lúc khó khăn, cam go, thử thách và trước những cám dỗ “mồi phú quý, bả vinh hoa”, mỗi đảng viên đừng bao giờ quên mình đã có một lời thề thiêng liêng trước lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng và trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, xứng đáng là Đảng viên đi đầu, gương mẫu.
Công Hậu – CAH Thống Nhất

công an TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chị: 161, Phạm Văn Thuận, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 8820999​

Email:  congan@dongnai.gov.vn

Website: congan.dongnai.gov.vn​
® Ghi rõ nguồn "congan.dongnai.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.​​