Skip Ribbon Commands Skip to main content
 

 Nội dung thông báo

 
Quy định mới về lệ phí cấp chứng minh nhân dân; lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thực hiện kể từ ngày 01/8/2017

Ngày 07/7/2017, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 73/2017/NQ-HĐND quy định lệ phí cấp Chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Nghị quyết số 74/2017/NQ-HĐND quy định lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (02 Nghị quyết trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2017).

Để kịp thời công khai các quy định mới về lệ phí cấp Chứng minh nhân dân; lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến nhân dân trên địa bàn tỉnh biết. Công an tỉnh Đồng Nai xin trân trọng thông báo cụ thể về mức thu lệ phí cấp chứng minh nhân dân và đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh có sự thay đổi như sau:

1. Quy định về lệ phí cấp chứng minh nhân dân

Kể từ ngày 01/8/2017, lệ phí cấp chứng minh nhân dân theo quy định tại Nghị quyết số 73/2017/NQ- HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai. Cụ thể như sau:

- Về đối tượng được miễn lệ phí cấp chứng minh nhân dân:

Theo quy định tại khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 73/2017/NQ- HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh gồm:

+ Công dân là trẻ em dưới 16 tuổi;

+ Bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ; con dưới 18 tuổi của thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; người có công với cách mạng;

+ Công dân dưới 18 tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nưong tựa; người cao tuổi, người khuyết tật; đối tượng thuộc hộ nghèo theo quy định của tỉnh.

+ Đổi chứng minh nhân dân khi nhà nước quy định thay đổi địa giới hành chính, đổi tên đưòng phố, số nhà.

+  Đổi chứng minh nhân dân khi có sai sót về thông tin trên chứng minh nhân dân do lỗi của cơ quan quản lý chứng minh nhân dân.

- Về Đơn vị tổ chức thu lệ phí cấp chứng minh nhân dân:

Theo quy định tại khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 73/2017/NQ- HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh, gồm các đơn vị sau:

+ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Công an tỉnh Đồng Nai;

+ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính thuộc Công an các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hoà.

- Về mức thu lệ phí cấp chứng minh nhân dân:

 Được quy định tại khoản 4, Điều 1 Nghị quyết số 73/2017/NQ- HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh, như sau: 

cu-tru.jpg                                          

Mức thu lệ phí Chứng minh nhân dân theo quy định trên không bao gồm tiền chụp ảnh của người được cấp Chứng minh nhân dân.

 

2. Quy định về lệ phí đăng ký cư trú

 

Kể từ ngày 01/8/2017, lệ phí đăng ký cư trú theo quy định tại Nghị quyết số 74/2017/NQ- HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai. Cụ thể như sau:

 

- Về đối tượng được miễn thu lệ phí đăng ký cư trú:

Theo quy định tại khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 74/2017/NQ- HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh, gồm:

 

+ Bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ; con dưới 18 tuổi của thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; người có công với cách mạng;

+ Công dân là trẻ em dưới 16 tuổi;

 

+ Công dân dưới 18 tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa; người cao tuổi, người khuyết tật; đối tượng thuộc hộ nghèo theo quy định của tỉnh.

 

+ Điều chỉnh các thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi nhà nước quy định thay đổi địa giới hành chính, đổi tên đường phố, số nhà, xóa tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

 

+ Điều chỉnh các thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi có sai sót về thông tin trong sổ hộ khẩu, số tạm trú do lỗi của cơ quan quản lý cư trú.

 

- Về Đơn vị tổ chức thu lệ phí đăng ký cư trú: 

Theo quy định tại khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 74/2017/NQ- HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh, gồm các đơn vị sau:

+ Công an các phường, xã, thị trấn thuộc các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hoà.

 

+ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính thuộc Công an thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hoà.

 

- Về mức thu lệ phí đăng ký cư trú

Được quy định tại khoản 4, Điều 1 Nghị quyết số 74/2017/NQ- HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh, như sau: cu-tru-1.jpg Công an tỉnh Đồng Nai xin trân trọng thông báo để các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh biết khi thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cấp, quản lý giấy chứng minh nhân dân và Đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./.                                                                              


Người thông báo: Pháp chế - PV11
Ngày thông báo: 03-08-2017
In nội dungCông an tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 161, Phạm Văn Thuận - Tân Tiến - Biên Hoà - Đồng Nai
Danh bạ đường dây nóng​.​
WebSite: http://congandongnai.gov.vn
                http://congan.dongnai.gov.vn
Email:      congan@dongnai.gov.vn